İade Politikası

Güncellenme Tarihi: 20.06.2023

Bir tarafta “Sultan Selim Mh. Yunus Emre Cd. Battal Sk. No: 13 Sultan Selim Mh. Yunus Emre Cd. Battal Sk. No: 13 34415 4. Levent Kağıthane/İstanbul” adresinde mukim Kampus Store (FUSKEY TEKSTİL ORGANİZASYON DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.) ile diğer tarafta www.kampusstore.com internet sitesi veya mobil uygulama (“Site veya Mobil Uygulama”) üyesi (“Üye”) arasında, aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir.

1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu www.kampusstore.com internet sitesinin taraflara sağladığı iade haklarının ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

2. Kişiye Özel Ürünler'de İade Politikası

Sitemizde satılan ürünler kişiye özel ürünlerdir. Kişiye özel ürünler, yapılandırılan, kişiselleştirilen veya yazı eklenmiş ürünleri içerir. Örneğin; gravürler, pullar, monogramlar, nakışlar, kabartmalar, gravürler, oymalar veya baskılar. Kişiye özel ürünler iade edilemez ancak ürünler teslim edildiklerinde hasarlı / kusurlu ise veya açıklamasından farklıysa teslimattan sonraki 30 gün içinde para iadesi yapılabilir veya değiştirilebilir. Üründe yazım yanlışı veya konfigürasyon, yazım veya tasarım hatası gibi satıcıdan kaynaklanan bir hata olması durumunda Kampus Store Garantisi kapsamında korunursunuz. Para iadesi talep edebilir ya da yeni ürün talep edebilirsiniz.

3. İletişim ve Diğer Hükümler

3.1 Kampüs Giyim her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için e-posta, sms, otomatik arama, telefon, her türlü bildirimler, sosyal medya ve online iletişim ağları ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, üyelerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

3.2. Üye her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin; belirtilen ilgili iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak veya iletilerde belirtilen red işlemini yaparak tarafına sağlanan ticari elektronik iletişimini durdurabilir.

3.3. Üyenin internet sitesinde kayıtlı bulunan üyelik bilgilerini güncellemesi halinde güncellenen kişisel veriler ve elektronik ticari iletişim hususunda verdiği izinler güncel bilgiler için de geçerli olacaktır.

3.4. Site ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi kısmen veya tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Kampüs Giyim’e aittir.Kampüs Giyim üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Site ve/veya Mobil Uygulamadan veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olacaktır.

3.5. Kampüs Giyim tarafından Üye’nin sistemde kayıtlı e-posta adresine yapacağı her türlü bildirim taraflarca geçerli kabul edilip, e-mail üzerinden yapılan bildirimin Üye’ye tebliğ edildiği taraflarca kabul edilmektedir. Üye belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak Kampüs Giyime bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

4. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

5. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

6. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ÜYE KABUL VE ONAY BEYANI

6 (altı) maddeden ibaret bu İade Politikası Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

ONAY

KAMPUS STORE adına; FUSKEY TEKSTİL ORGANİZASYON DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez: Sultan Selim Mh. Yunus Emre Cd. Battal Sk. No: 13 34415 4.Levent Kağıthane/İstanbul
Telefon: 444-5677
E-Posta: info@kampusgiyim.com
Ticari Sicil Numarası: 890121